Οδηγίες για νέα μέλη

Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν αυτούς που επιθυμούν να ενταχθούν σαν μέλη στην εικονική μας μοίρα.
Ο υποψήφιος εικονικός πιλότος θα πρέπει:

1. Να διαβάσει προσεκτικά όλα όσα αναφέρονται παρακάτω.

2. Να έχει διαβάσει και να έχει αποδεχθεί τον ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ που εφαρμόζουμε στην εικονική μοίρα .Το πλήρες κείμενο βρίσκεται στον δικτυακό μας τόπο εδώ.

[u]Προετοιμασία Hardware- Software[/u]

3.
Μικρόφωνο και ακουστικά.

4. Joystick.

5. Να διαθέτει τον εξομοιωτή που πετάει η εικ. μοίρα.
  Tουλάχιστον το DCS World με το ΤF-51

6. Teamspeak 3 Client

[u]Διαδικασία αίτησης-αποδοχής- ένταξης[/u]

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι οι παρακάτω με την σειρά που αναφέρονται:

7. Εγγραφή στο site της εικ.μοίρας.

8. Αρχική επαφή μέσω e-mail . Στη συνέχεια θα γίνεται η εγγραφή στο παρόν forum.

9. Αίτηση στο forum Join 335th Greek Squadron που θα αναφέρει ότι :

    9.1. Έχει διαβάσει και συμφωνεί να εφαρμόζει όσα αναφέρονται στον ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

    9.2. Είναι έτοιμος στον τομέα Hardware- Software ,όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.

    9.3. Το επιθυμητό call sign  που θα χρησιμοποιήσει εάν ενταχθεί στην εικ. μοίρα.

    9.4. Πιθανές συστάσεις από μέλη της εικ. μοίρας ή άλλων μοιρών.

     9.5. Την εμπειρία του στο IL-2 ή σε άλλους εξομοιωτές. Και τέλος

    9.6. Ποτέ μπορεί να ξεκινήσει την εκπαίδευση.

10. Μετά τα παραπάνω θα πάρει απάντηση στο forum και με προσωπικό μήνυμα ή e-mail κάποια παραπάνω στοιχεία (passwords κτλ).

11. Θα οριστεί εκπαιδευτής ή εκπαιδευτές από την εικ. μοίρα.

12. Οι πρώτες εκπαιδευτικές συναντήσεις θα έχουν την μορφή ενημέρωσης για  τις λειτουργίες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην εικ. μοίρα.

13. Μετά το στάδιο αυτό γίνεται πρόταση από τον εκπαιδευτή για την ένταξη στην 335th ως εκπαιδευόμενος. Τότε αλλάζει το callsign στην μορφή 335th_gr  ,εντάσσεται στο group 335th_Cadets στο forum  και ξεκινάει την εκπαίδευση του σύμφωνα με το πρόγραμμα.

14.
Μετά το 13ο Στάδιο θα φαίνεται στο Roster και στο Squad “ Εκπαιδευόμενοι”

15. Μετά το 13ο Στάδιο θα έχει πρόσβαση σε ολόκληρο το forum & site.

16. Μετά το τέλος της βασικής εκπαίδευσης ακολουθεί η αξιολόγηση και η ένταξή του ως μάχιμο μέλος στην εικονική μοίρα.

Επίσης όσοι κάνουν αίτηση ένταξης στην εικ. 335 πρέπει να έχουν υπόψη τα παρακάτω:
 

1. Η διαδικασία δεν είναι απλή και  γίνεται συνεχώς αυστηρότερη ως προς την επιλογή. Αυτό δεν αφορά τις εικ. Πτητικές ικανότητες των νέων μελών αλλά την παρουσία και συμπεριφορά όπως αυτή αναφέρεται στον ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Έτσι έχουμε καταφέρει εδώ και 6 χρόνια να κρατήσουμε μακριά ή έστω να περιορίσουμε την είσοδο των trolls με συνέπεια να έχουμε πολύ καλή φήμη στην κοινότητα του IL-2.

2. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν να διδαχθούν από τους εκάστοτε εκπαιδευτές και κάποια που πρέπει να τα μάθει κάποιος μόνος.

3. Όσο καλύτερα είναι κάποιος προετοιμασμένος τόσο πιο γρήγορα θα προχωρήσει και θα ξεφύγει από το στάδιο του εκπαιδευόμενου.

4. Θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στον προσωπικό χρόνο που αφιερώνουν οι εκπαιδευτές και όσες απορίες είναι δυνατόν, θα πρέπει να επιλύονται νωρίτερα στο forum.

Οδηγίες για Μέλη

Όσοι είναι μέλη της εικ. μοίρας, δεν μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότες (προσωρινά ή για κάποιο χρονικό διάατημα) για να φαίνονται στο Roster θα πρέπει να εγγραφούν στο site και να κάνουν Join στο σμήνος Reserve.

Σε διαφορετική περίπτωση το όνομα τους θα φαίνεται μόνο στις παλαιότερες σελίδες της εικ. μοίρας, στον τομέα Ιστορία.

 

Όταν θα μπορέσουν να επανέλθουν στην ενεργό δράση θα μετακινούνται σε ένα από τα μάχιμα σμήνη.

No access

Σύνδεση Μελών